Monday, September 14, 2015

Add Math Modul SBP Super Score 2014 (Set 1-4) - Kertas 1 dan Kertas 2 serta skema
Anda boleh muat turun Modul dengan klik pada link berikut :Kertas 1

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4Kertas 2

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

Soalan KBAT Matematik Tambahan

1.      Hamdan membeli beberapa buah kalkulator dengan harga RM704. Dia menjual 20 buah daripada kalkulator itu dengan keuntungan RM6 sebuah.a)      Bagaimana Alias boleh menyatakan harga jualan bagi setiap kalkulator itu?
b)      Nyatakan jumlah wang yang diterima oleh Alias untuk semua kalkulator itu dalam ungkapan algebra jika ia dapat menjual baki kalkulator dengan harga RM30 sebuah.
c)      Jika Alias dapat RM920 bagi jualan semua kalkulator itu, tunjukkan bahawa

d)      Cari bilangan kalkulator yang dibeli oleh Alias.