Wednesday, January 6, 2016

Ciri-ciri Soalan Item Kbat

Ciri-Ciri Soalan Item KBAT
Penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau juga dikenali sebagai HOTS melihatkan pembinaan soalan dan item-item yang bercirikan KBAT. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita tengok dulu apa ciri-ciri yang perlu ada dalam soalan berbentuk KBAT.


Ciri-Ciri Soalan Item HOTS KBAT


01. Skop Yang Luas
Item-item KBAT adalah menggunakan skop yang jauh lebih luas daripada pemahaman daripada buku teks. Pengetahuan asas adalah sebagai satu keperluan bagi membolehkan KBAT dipraktikkan dalam cara pembelajaran.


02. Fakta
Fakta kini tidak lagi bersifat spesifik sahaja, malah perlu merentasi masa


03. Bermakna
Soalan KBAT adalah bersifat boleh ditaksir dan juga mempunyai tahap penyoalan yang mencabar pemikiran pelajar


04. Stimulus
Stimulus yang diberikan pada setiap soalan merupakan stimulus pada situasi yang baharu. Dan ini juga bermakna ianya adalah situasi yang bukan lazim bagi murid. 


05. Respon Murid
Respon murid (jawapan) dapat memperlihatkan kepelbagaian dan tidak terhad dengan hanya satu jawapan tertentu. Maka jawapan pelajar adalah mungkin boleh lebih daripada satu jawapan.


sumber:http://www.cikguhailmi.com/2015/05/teknik-penyoalan-kbat.html?m=1

Teknik Penyoalan KBAT

Teknik Penyoalan KBAT
Dalam menerapkan pdp yang berunsurkan KBAT, guru harus melaksanakan beberapa strategi berkesan bagi membimbing pelajar untuk juga berfikir secara KBAT. Antara salah satu teknik paling berkesan dalam memastikan pelajar juga berfikir secara KBAT adalah Teknik Penyoalan yang berkesan. Jom kita tengok bagaimana teknik penyoalan boleh membantu pembelajaran secara KBAT.


Teknik Penyoalan KBAT
Teknik penyoalan yang berkesan merangsang pembelajaran secara KBAT


Tujuan Menyoal
1. menilai pengetahuan sedia ada
2. menimbulkan minat
3. membina pemahaman yang mendalam
4. membina idealisme, sikap dan penghargaan
5. memantapkan pembelajaran
6. merangsang pemikiran kritis
7. mentaksir pembelajaran dan perkembangan murid
8. menjelaskan pemikiran
9. mencari sebab atau penjelasan
10. meneroka pandangan alternatif
11. menguji implikasi dan akibat


Ciri-ciri soalan yang berkesan
1. Bermatlamat (ditanya untuk mencapai tujuan tertentu)
2. Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dinyatakan)
3. Ringkas (dinyatakan dengan seberapa sedikit perkataan yang mungkin)
4. Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindakbalas)
5. Menyoal siasat (melibatkan soalan yang membawa kepada soalan yang berikutnya dan mencungkil secara mendalam)
6. Skop terhad (soalan yang mempunyai banyak bahagian yang mengelirukan)
7. Disesuaikan dengan tahap murid (sesuai aras dan berbeza-beza)


Memperkembangkan Kemahiran Menyoal Dalam Kalangan Pelajar
1. Guru perlu mengelakkan banyak bertanya soalan
2. Guru perlu mengalakkan murid bertanya lebih banyak soalan secara lisan dan bertulis
3. Guru perlu menggalakkan murid untuk menyoal murid lain semasa berbincang
4. Guru perlu menerima soalan yang diajukan
5. Guru perlu memberikan masa untuk membuat soalan susulan kepada murid
6. Guru perlu mengumpul, membincang, membina dan mengkategorikan soalan murid


Contoh Soalan Untuk  Menjelaskan Pemikiran
1. Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih lanjut ... ?2. Apakah yang anda maksudkan dengan ... ?3. Bolehkah anda memberi saya satu contoh ... ?4. Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara lain?5. Bolehkah anda menunjukkan saya cara ... ?

Contoh Soalan Untuk Mencari Sebab atau Penjelasan1. Mengapa anda terfikir bahawa ... ?2. Bagaimana kita tahu bahawa ... ?3. Apakah sebab-sebab anda ... ?4. Apakah bukti yang kita ada untuk ... ?5. Kenapa anda menyatakan sedemikian ... ?

Contoh Soalan Untuk Meneroka Pandangan Alternatif1. Bolehkah anda menyatakan pandangan anda dengan cara lain ... ?2. Adakah terdapat pandangan orang lain ... ?3. Bagaimana sekiranya ada orang lain mengesyorkan bahawa ... ?4. Apa yang perlu kita tahu sekiranya ... ?

Contoh Soalan Untuk Menguji Implikasi dan Akibat1. Apakah susulan daripada pernyataan anda ... ?2. Apakah pernyataan anda selaras dengan apa yang telah dinyatakan sebelum ini ... ?3. Apakah akibat sekiranya ... ?4. Adakah terdapat peraturan untuk ... ?5. Bagaimana anda dapat memastikan .... sama ada benar atau tidak?Amalan baik untuk guru dalam menyoal
1. Soalan dirancang
2. Logik dan berurutan
3. Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan
4. Seimbang antara fakta dan pemikiran
5. Memberi masa kepada murid untuk berfikir
6. Tidak berulang
7. Ditanya dalam nada perbualan
8. Direkabentuk untuk mendapatkan maklumbalas yang berterusan


Semoga perkongsian ini memberikan guru input berguna dalam memperbaiki pdp ke arah lebih berunsurkan KBAT dengan cara menambahbaik dari segi teknik penyoalan. Selamat maju jaya!
sumber:http://www.cikguhailmi.com/2015/05/teknik-penyoalan-kbat.html?m=1