Saturday, July 9, 2011

Kesalahan bagi orang yang pintar

table of motivators and demotivator motivators at work motivators the daily motivator motivator<br />military posters cara pikiran rakyat priaharian gaya hidup sihat soal selidik bengkel kemahiran hidup<br />borang penyenggaraan mesin dan peralatan kemahiran hidup gaya sehat <br /> kemahiran hidup motivasi guru motivasihidup hidupbijak bengkelmotivasi blogmotivasi<br />motivasikerja kerjamotivasi memotivasidiri motivasidiri tentang cinta motivasianak motivatorindonesia
Kesalahan dari orang pintar, kenapa orang yang terlalu pintar hanya boleh menjadi orang yang no 2 dan biasanya orang yang no1nya adalah orang yang berpendidikan lebih rendah dari bawahannya.


1. karena terlalu banyak mengetahui hingga lupa untuk terjun dan melakukan aksi

2. tidak berani aksi padahal didalam hatinya, "aku pasti boleh kalau aku mau", bodoh sangat ni. Memang benar yang dikatakan oleh orang tua tua dulu, "fikiran yang salah itu boleh menjadi musuh kita sendiri" . Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah gagal karena dia tidak pernah mencuba.


3. merasa dirinya pintar sehingga enggan diberitahukan oleh orang yang dia rasa pendidikannya lebih dibawahnya.


4. biasanya ahli ekonomi atau ahli yang lain lain menggunakan rumus baku yang menurut saya sudah expired. Selalu menggunakan rumus rumus yang dalam kehidupan nyata lebih berkembang daripada yang tertera di buku. Jadi orang seperti ini tidak menjadi orang yang kreatif.


5. tidak ingin lebih bodoh dari muridnya sehingga walaupun muridnya benar tetapi dianggapnya salah. Belum tahu mereka ini, kalau murid tidak lebih pintar dari gurunya berarti ilmu pengetahuan tidak berkembang.

ada pepatah orang bijak yang mengatakan
"KAMU BOLEH MENJADI SEORANG AHLI TETAPI JANGAN BERFIKIR SEPERTI SEORANG AHLI"

No comments:

Post a Comment