Friday, May 18, 2012

Harapan Untuk Lulus

Pelajar mesti menguasai beberapa tajuk mudah
4. Simultaneous Equation 3/5
11. Index Number  6/10
13. Linear Programming 6/10
14. Simple Integration 3/6
16. Trigonometric Function 3/7

Selamat mencuba....

No comments:

Post a Comment