Wednesday, November 14, 2012

Tips Ekonomi Asas SPM 2012

EKONOMI ASAS TIPS SPM 2012

Topic 1: PENGENALAN KEPADA EKONOMI
- Faktor Pengeluaran
- Masalah Ekonomi (Isirumah)
- Masalah asas ekonomi (geangan sistem ekonomi)
- Sistem ekonomi
Topic 2: PENDAPATAN INDIVIDU DAN PENGGUNAAN
- Faktor pemilihan pekerjaan (situasi)
- Sumber pandapatan individu (Upah)
- Pendapatan Boleh Guna-Pengiraan
- Pinjaman, tabungan, pelaburan
- Cukai pendapatan & belanjawan peribadi
Topic 3: ISIRUMAH SEBAGAI PENGGUNA
- Lukis keluk DD & Hukum DD
- Faktor permintaan & keanjalan permintaan harga
- Keanjalan harga DD & strategi meningkatkan hasil & kiraan & tafsiran
TOPIC 4: FIRMA SEBAGAI PENGELUAR
- Pengeluaran (hubungan TP, AP, MP)
- Faktor penentuan Penawaran
- Beza IT & IB
- Hitung TC, TVC & TFC
- Lukis graf penawaran
- Keanjalan harga SS - maksud, kiraan Tafsiran
TOPIK 5: PASARAN
- Keseimbangan pasaran faktor buruh
- aliran pusingan pendapatan-label aliran wang & aliran fizikal
- aliran pusingan pendapatan-perbezaan pasaran barang & pasaran faktor
TOPIK 6: WANG DAN BANK
- wang - fungsi
- kawalan kemelesetan / masalah inflasi (bank pusat)
- perkhidmatan bank perdagangan
- sumbangan IKBB - BSN@KWSP@sykt Insurans
TOPIC 7: EKONOMI MALAYSIA
- sektor ekonomi
- cukai langsung & tidak langsung
- belanjawan - perbelanjaan pengurusan
- kawalan ekonomi (kemelesetan)
- cara membiayai belanjawan defisit
- sebab perubahan struktur ekonomi negara
- sumber hasil kerajaan & tujuan pinjaman dalam negara
- pinjaman kerajaan sumber dalam negeri
Topic 8: HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA
- Beza PDN & PAB
- butiran terhadap imbangan pembayaran
- akaun semasa & jenis bentuk Bentuk Sekatan PAB
- Tujuan perlukan matawang asing serta kesan perubahan kadar pertukaran matawang asing
- kiraan pertukaran asing
- kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap imbangan pembayaran


jangan lupa latih tubi kertas 1 sbyk-byknya...

No comments:

Post a Comment