Monday, June 10, 2013
-Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Kelantan 2013-1. Rubric
2. Soalan Kerja Kursus
3. Pengenalan
4. Penghargaan
5. Objektif
6. Bahagian 1
7. Bahagian 2
8. Bahagian 3
9. Kesimpulan

-Bahagian 2-


Luas seluruh kawasan XYZ(a)

Luas kawasan X
 

Luas kawasan Y

 
Luas kawasan Z

(b)


2 (b) 

(c)


2 (c)


- Bahagian 3 -

(a)

3 (a)(i)

3 (a)(ii)
(c)
3 (c)
sumber:
http://eydamylove.blogspot.com/2013/06/kerja-projek-matematik-tambahan

No comments:

Post a Comment