Wednesday, October 30, 2013

Tingkatan 4 Bukan Tahun Honeymoon

Berdasarkan analisis soalan SPM 2012

Jumlah soalan Kertas 1 dari topik tingkatan 4 adalah 14/25 soalan
dan memberi nilai markah 41/80 = 51.25 %

Manakala

Jumlah soalan  Kertas 2 dari topik tingkatan 4 adalah 8/15 soalan
dan memberi nilai markah 65/100.

Ini bermakna bab tingkatan perlu dikuasai sepenuhnya sebelum naik tingkatan 5.

No comments:

Post a Comment