Sunday, October 6, 2013

Ramalan Add Math Beradasarkan Trial 2013


ANALISA PERCUBAAN SPM 2013

MAT. TAMBAHAN  KERTAS 2 ikut negeri

                                                                        
No.
Soalan
Tajuk
Perlis
Kedah
Png
Tgnu
NS
Swk
 SPM 2012 dan Jangkaan Cikgu
1
Persamaan serentak
3dp
Biasa
biasa
2dp
3dp
biasa
Biasa;
Spot:3dp
5
Fungsi Trigo
Y=[3cos2x]
Y=4sin2x
Y=3[cos 2x]
Y=-4 cos3/2 x
Y=[4 kos x]
Y=3/2 sin 2x
Y=cos 2x +1
Spot: modulus
6
Statistik
Median & Std dev.
Median & std dev new
Median, modal class, mean
Std dev.
Varian new
Min, var dan
New std dev.
Median, histogram
New mean, std dev.
Spot:med std dev
7
Hukum linear
Y= pk 2x
Y=10 kx
         h
Y= h
    K (x-1)
Xy mlwn x3
Y= st x
X2 mlwn xy
X2 y mlwn x
Spot; log
12.
Nombor Indeks
Carta bar
Carta Pai
Carta bar
peratus
pemberat
pemberat
Carta Pai
Spot: Carta Bar


No comments:

Post a Comment