Monday, February 4, 2013


Kelebihan Majlis Zikir 

Peringatan di dalam  Al-Quran Al-Karim supaya berzikirillah seperti berikut:
“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian 
dari malam, maka sujudlah kepadaNya dan bertasbihlah kepadaNya pada bahagian
 yang panjang di malam hari.”  Surah 76: Al Insan, Ayat 25 & 26
“Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa
 takut, dan dengan tidak meninggikan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang lalai.”    Surah 7: Al A’raf,  Ayat 205
“Orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan
 bumi (seraya berkata) “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini
 dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka
.” Surah 3: Al Imran Ayat 191
“Sesungguhnya Aku lah Allah, tidak ada Tuhan selainKu, maka sembahlah 
Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku.”   Surah 20 Ta Ha Ayat 14
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik
 bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
 hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.” Surah 33: Al Ahzab Ayat 21
Dari Bukhari, Muslim, Tirmidhi dan Ibn Majah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a
: Rasulullah s.a.w bersabda: Allah s.w.t berfirman: Aku adalah berdasarkan
 kepada sangkaan hambaKu terhadapKu. Aku bersamanya ketika dia
 mengingatiKu. Apabila dia mengingatiKu dalam dirinya, nescaya aku juga 
akan mengingatinya dalam diriKu. Apabila dia mengingatiKu di majlis, 
nescaya Aku juga akan mengingatinya di dalam suatu majlis yang lebih baik
 daripada mereka. Apabila dia mendekatiKu dalam jarak sejengkal, nescaya 
Aku akan mendekatinya dengan jarak sehasta. Apabila dia mendekatiKu sehasta, 
nescaya Aku akan mendekatinya dengan jarak sedepa. Apabila dia datang kepadaKu 
dalam keadaan berjalan seperti biasa, nescaya Aku akan datang kepadanya
 seperti berlari-lari anak.
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda
: Sesungguhnya Allah s.w.t Yang Maha Memberkati lagi Maha Tinggi memiliki 
para Malaikat yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah s.w.t.
 Para Malaikat selalu mengelilingi bumi. Para Malaikat sentiasa memerhati 
majlis-majlis zikir. Apabila mereka dapati ada satu majlis yang dipenuhi 
dengan zikir, mereka turut mengikuti majlis tersebut di mana mereka akan
 melingkunginya dengan sayap-sayap mereka sehinggalah memenuhi ruangan
 antara orang yang menghadiri majlis zikir tersebut dan langit. Apabila orang ramai
 yang hadir dalam majlis tersebut beredar, para malikat naik ke langit.

Allah s.w.t bertanya para malaikat meskipun Allah mengetahui pergerakan mereka:
“Dari mana kamu datang?”
Malaikat menjawab:
“Kami datang dari tempat hamba-hambaMu di dunia.  Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid serta berdoa memohon dari-Mu.”
Allah s.w.t berfirman:
“Apakah yang mereka pohonkan.?”
Para Malaikat menjawab:
“Mereka memohon Syurga dari-Mu.”
Allah berfirman:
“Apakah mereka pernah melihat Syurga-Ku?”
Para Malaikat menjawab:
“Belum, wahai Tuhan.”
Allah berfirman:
“Bagaimanakah agarnya akan terjadi seandainya mereka dapat melihat Syurga-Ku?”
Malaikat berkata lagi:
“Mereka juga memohon daripada-Mu perlindungan.”
Allah berfirman:
“Mereka pohon perlindungan-Ku dari apa?”
Malaikat menjawab:
“Dari Neraka-Mu, wahai tuhan.”
Allah berfirman:
“Apakah mereka pernah melihat Neraka-Ku?”
Malaikat menjawab:
“Belum.”
Allah berfirman:
“Bagaimanakah agarnya akan terjadi seandainya mereka dapat melihat Neraka-Ku.”
Malaikat terus berkata:
“Mereka juga memohon keampunan-Mu.”
Allah berfirman:
“Aku sudah mengampuni mereka. Aku telah kurniakan kepada mereka apa yang mereka pohon dan Aku telah berikan ganjaran pahala kepada mereka sebagaimana yang mereka pohonkan.”
Malaikat berkata lagi:
“Wahai tuhan kami, di antara mereka terdapat seorang hamba-Mu. Dia penuh dengan dosa, sebenarnya dia tidak berniat untuk menghadiri majlis tersebut, tetapi setelah dia melaluinya dia terasa ingin menyertainya lalu duduk bersama-sama orang ramai yang berada di majlis itu.”
Allah berfirman:
“Aku juga telah mengampuninya. Mereka adalah kaum yang tidak dicelakakan dengan majlis yang mereka adakan.”

      
rujukan; Fadilat  Zikir.

No comments:

Post a Comment